อัลบั้มภาพ พรมเช็ดเท้า ชุมชนบ้านขนุน
* อัลบั้ม *
พรมเช็ดเท้า ชุมชนบ้านขนุน
พรมเช็ดเท้า ชุมชนบ้านขนุน
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 240 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ลูกประคบ ชุมชนบ้านหนองรี
ลูกประคบ ชุมชนบ้านหนองรี
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ตุ๊กตา ชุมชนวัดบ้านเลือก
ตุ๊กตา ชุมชนวัดบ้านเลือก
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ปลาหวาน ชุมชนวัดพระศรีอารย์
ปลาหวาน ชุมชนวัดพระศรีอารย์
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 72 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ข้าวโพด 8 แถวชุมชนวัดโบสถ์
ข้าวโพด 8 แถวชุมชนวัดโบสถ์
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 85 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561