อัลบั้มภาพ พรมเช็ดเท้า ชุมชนบ้านขนุน
* อัลบั้ม *
พรมเช็ดเท้า ชุมชนบ้านขนุน
พรมเช็ดเท้า ชุมชนบ้านขนุน
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 190 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ลูกประคบ ชุมชนบ้านหนองรี
ลูกประคบ ชุมชนบ้านหนองรี
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 45 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ตุ๊กตา ชุมชนวัดบ้านเลือก
ตุ๊กตา ชุมชนวัดบ้านเลือก
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 47 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ปลาหวาน ชุมชนวัดพระศรีอารย์
ปลาหวาน ชุมชนวัดพระศรีอารย์
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ข้าวโพด 8 แถวชุมชนวัดโบสถ์
ข้าวโพด 8 แถวชุมชนวัดโบสถ์
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 58 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561