Username :
Password :
 
 
 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
     
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
   
 
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 กันยายน 2559