อัลบั้มภาพ วันปิยมหาราช ประจำปี 2561
* อัลบั้ม *
วันปิยมหาราช ประจำปี 2561
วันปิยมหาราช ประจำปี 2561
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 230 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 ตุลาคม 2561
กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง4แห่งของเทศบาลตำบลบ้านเลือก
กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง4แห่งของเทศบาลตำบลบ้านเลือก
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 425 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 มีนาคม 2561
วันท้องถิ่นไทย
วันท้องถิ่นไทย
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 97 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 มีนาคม 2561
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561
(จำนวน 24 รูป ชมแล้ว 187 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 มกราคม 2561
กิจกรรมงานวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไทยลาวเวียง(รวมใจไทยลาวเวียง) เม
กิจกรรมงานวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไทยลาวเวียง(รวมใจไทยลาวเวียง) เม
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 103 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2560

งานพิธีแสดงความอาลัยถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิ
งานพิธีแสดงความอาลัยถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิ
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 87 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2559
กิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2559
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 85 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 กันยายน 2559
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านเลื
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านเลื
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 94 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มิถุนายน 2559
มอบรถเข็นให้กับคนพิการ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเลือก (จำนวน 2 คัน
มอบรถเข็นให้กับคนพิการ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเลือก (จำนวน 2 คัน
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 94 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 มิถุนายน 2559
กิจกรรม
กิจกรรม "พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 102 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2559

"วันสงกรานต์ 2559"
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 66 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2559
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาบ้านเลือกสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้ง
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาบ้านเลือกสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้ง
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 206 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มีนาคม 2559
วันท้องถิ่นไทย 2559
วันท้องถิ่นไทย 2559
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 92 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มีนาคม 2559
โครงการประเพณีบุญข้าวจี่ (ข้าวหลาม) ไทยลาวเวียงโพธาราม จ.ราช
โครงการประเพณีบุญข้าวจี่ (ข้าวหลาม) ไทยลาวเวียงโพธาราม จ.ราช
(จำนวน 31 รูป ชมแล้ว 227 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
ประชุมประชาคมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี 2559
ประชุมประชาคมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี 2559
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 79 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

วันเด็กแห่งชาติ 2559
วันเด็กแห่งชาติ 2559
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 96 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 มกราคม 2559
"BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ 2558"
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 ธันวาคม 2558
5 ธันวามหาราช 2558
5 ธันวามหาราช 2558
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 89 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 ธันวาคม 2558
โครงการอนุรักษ์ สืบทอดศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ง
โครงการอนุรักษ์ สืบทอดศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ง
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 106 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 ธันวาคม 2558
วันลอยกระทง 2558
วันลอยกระทง 2558
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 83 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
[ 1 ][ 2 ]  >  >>