อัลบั้มภาพ "กิจกรรม "พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำ ตำบลบ้านเลือก ณ กศน.ตำบลบ้านเลือก""

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > กิจกรรม "พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำ ตำบลบ้านเลือก ณ กศน.ตำบลบ้านเลือก" ( ประกาศเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ) 
กิจกรรม "พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำ ตำบลบ้านเลือก ณ กศน.ตำบลบ้านเลือก"